AADO HOME >> COUNCIL MEMBERS >> PAST COUNCIL MEMBERS 08 MEMBER PROFILE UPDATE | COPYRIGHT | PRIVACY | SITE MAP |


Get Acrobat Reader
Get Acrobat ReaderCouncil Members (2008)

President Dr. W.Y. SHEN Hong Kong
Vice-President Dr. N. TANG Hong Kong
  Prof. Qiugen WANG China
Honorary Secretary Dr. K.H. CHIU Hong Kong
Honorary Treasurer Dr. H.F. TSUI Hong Kong
Council Members Dr. John Chung-man BAN Hong Kong
  Prof. C.M. CHEN Taiwan
  Dr. C.C. KONG Hong Kong
Dr. T.P. LAM Hong Kong
Dr. K.B. LEE Hong Kong
  Prof. K.S. LEUNG Hong Kong
  Prof. Banchong MAHAISAVARIYA Thailand
Dr. U.K. SADHOO India
  Dr. Yogesh SALPHALE India
Dr. Katsumi SATO Japan
  Dr. Edmund WONG Hong Kong
  Dr. Ho Poh WONG Singapore
  Dr. Y.C. WUN Hong Kong
  Prof. J.D. XIAO China

 

 

 
  | home | about aado | mission | council | newsroom | membership |
| scholarship | training activity | nurse corner | links |